Medlemsskab

Som medlem af Fodslaw Nyborg får du:

  • Mulighed for at dyrke foreningslivet i lokalforeningerne med træningsture og andre arrangementer
  • Tilsendt vandrekalenderen hvert år. Denne giver oplysninger om stort set alle indenlandske vandrearrangementer
  • Stemmeret ved generalforsamlingen
  • Ret til at deltage i foreningens medlemsarrangementer
  • Vandreforeningen Fodslaws medlemsblad fire gange om året
  • Muligheder for at deltage i Fodslaws fælles rejser til udenlandske vandringer til særdeles rimelige priser

KONTINGENT:

Kontingentet udgør 325 kr. om året for det første medlem af familien. Kontingent for ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år udgør 125 kr. pr. person.

Man kan gå ind på hovedforeningens hjemmeside www.fodslaw.dk og tilmelde sig der. Husk at skrive ‘NYBORG’ ud for lokalforening. Medlemskabet gælder først efter indbetalingen, hvilket fremgår af hjemmesiden.