Kalenderen! Turledere!

Der er nu noteret i kalenderen til og med marts, men der mangler turledere til en del af dagene. Man må meget gerne hjælpes ad.