Turledere

Der er lagt ture ind i kalenderen til og med februar måned. Der mangler turledere et par steder.

Marts måned følger snart, men der mangler en del turledere der. SÅ MELD JER TIL, det vil være dejligt.

Hvis I ikke ønsker at deltage i en march/tur – udenbys- opfordres I til at tilbyde at lede en tur her i Nyborg.