Bestyrelsen

 Formand Stig Gorm Jensen           Træffes efter kl. 20.00 undtagen mandag  65312722  Email
 Næstformand  Connie C. Tonsberg  60924638  Email
 Kasserer  Rita Nielsen  21273553  Email
Bestyrelsesmedlem 1 Gitte Østergaard 28181961
Bestyrelsesmedlem 2  Kristen Jensen  40519731  Email

Bestyrelsessuppleant: Susanne Larsen

Bestyrelsessuppleant: Peer Johansen

Bestyrelsen kan kontaktes på foreningens e-mail:

formand@fodslawnyborg.dk