Den Fynske Hjemmeværnsmarch, Tommerup Skole, Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

6-10-24-36 km

For samkørsel kl. 07.00 fra Lauses Grill, Vesterhavnen 1, 5800 Nyborg: Kontakt Gitte tlf. 28 18 19 61 senest dagen før.